123 بسته سبد غذایی بین افراد تحت حمایت موسسه خیریه ارمغان مهر الهه  توزیع گردید. به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی همزمان با بازگشایی مدارس  123 بسته مواد غذایی بین افراد تحت تکفل توسط موسسه  توزیع گردید. مدیر روابط عمومی  با بیان این خبر افزود: این بسته های غذایی بین نیازمندان و محرومین توزیع گردید کمکهایی که بواسطه مراکز نیکو کاری جمع آوری میشود صرف محرومین و نیازمندان و میان زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست توزیع شد.

فصل مهر ، فصل رویش جوانه های امید، فصل خواندن و نوشتن، از راه رسید، فصل مهر ، فصل آشنایی با خدا، فصل خوشه چینی ستاره ها، فصل همکلاسیهای دیروز و هم نیمکتی های امروز، از راه رسید.

در آستانه سال تحصیلی جدید، ارمغان مهر الهه با توزیع پکیج لوازم التحریر و اقلام ضروری دیگر در هفته آخر شهریور ماه، دانش آموزان زیادی را برای استقبال از سال تحصیلی جدید، آماده کرد